top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring Caring Coaching & Counselling

Inleiding

Bij het verlenen van onze diensten in de coach/counsellingpraktijk verwerken we jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Caring Coaching & Counselling
mw. K. van Geelen
Couwenhoven 6531
3703 HT Zeist
caringcoachingcounselling@gmail.com
tel. +31 6 27997075

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gebruik persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons jouw persoonsgegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coaching/counsellingtraject.
Caring Coaching & Counselling vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. 

Welke persoonsgegevens

Caring Coaching & Counselling verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals mailadres en telefoonnummer

 • Geboortedatum

 • Coachcontextgerelateerde gegevens zoals o.m. naam partner, gezinssituatie, hulpverlenersachtergrond, leerdoelen, verwachtingen, gespreksnotities en -duur

 • Inhoud van communicatie

 • Uitkomsten van vragenlijsten en testen

 

Doel

Caring Coaching & Counselling verwerkt deze gegevens voor doeleinden zoals:

 • het onderhouden van contact

 • het bieden van een persoonlijk coachtraject en het voor dat doel vastleggen van persoonlijke informatie

 • een goede en efficiënte dienstverlening

 • beheer van het cliëntenbestand alsmede facturering

 • het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en marketing

 • nakoming van wettelijke, administratieve verplichtingen (bijv. t.b.v. Belastingdienst) en/of het goed kunnen behandelen van klachten en geschillen

 • voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet (elke mail bevat een uitschrijflink)

 • om jouw gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren

 • om het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Caring Coaching & Counselling heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikt Caring Coaching & Counselling ongewild over gegevens van jouw kind, neem dan contact op om deze informatie te laten verwijderen.

Bewaartermijn

Caring Coaching & Counselling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring, behalve wanneer dat wettelijk vereist is (de administratie dient bijv. tot 7 jaar terug te worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst) of voor het kunnen aantonen van gemaakte coachuren voor (her-)certificering bij beroepsverenigingen als de LVSC.

Persoonsgegevens delen met derden

Caring Coaching & Counselling verkoopt jouw gegevens niet aan derden. 
Wel verstrekt Caring Coaching & Counselling gegevens aan externe partijen (bijv. boekhouder of e-mailmarketingsysteem) als dat nodig is voor de levering van diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bij het verstrekken van jouw gegevens aan een externe partij legt Caring Coaching & Counselling in een verwerkersovereenkomst vast dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden mogen worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Zo zorgt Caring Coaching & Counselling  voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens bij externe partijen.

NB: Caring Coaching & Counselling stuurt je in een enkel geval een interessante aanbieding van een zorgvuldig uitgezochte externe partij. Zo’n e-mail is afkomstig van Caring Coaching & Counselling; de externe aanbieder heeft geen toegang tot je gegevens.

Cookies en profilering

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Caring Coaching & Counselling gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Bij gebruik van onze website geef je toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in deze privacyverklaring. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen via je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Caring Coaching & Counselling hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website en de diensten. Om deze reden maakt Caring Coaching & Counselling gebruik van cookies. Door jouw gegevens – handmatig of met behulp van cookies – te combineren, kan Caring Coaching & Counselling jou gerichtere content sturen en bijvoorbeeld beter aansluiten bij jouw interesses.

Social media

Je kan heel gemakkelijk berichten van deze website delen. Voor de social share buttons gebruikt Caring Coaching & Counselling cookies. Caring Coaching & Counselling heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Hoe zij omgaan met gegevens, vind je in hun privacy statements. Bekijk de privacy policy van Facebook Instagram LinkedIn

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Mocht je je gegevens willen inzien, wijzigen, verwijderen of je tussendoor afmelden voor de mails van Caring Coaching & Counselling, stuur dan een mail naar caringcoachingcounselling@gmail.com.
Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kun je niet laten verwijderen.

Beveiliging

Met up-to-date beveiligingsmaatregelen beperkt Caring Coaching & Counselling de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.

De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: alle gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

Heb je een klacht?

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Caring Coaching & Counselling.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Zeist, 2022

Gun je jezelf een coaching- & counsellingtraject?

Neem contact op via: 

caringcoachingcounselling@gmail.com

bottom of page